Doporučujeme: TV program | Italo.cz | Služby pro Váš web | Snadné sdílení souborů | Měření rychlosti internetu | Bazar | Stahovač videí z YouTube

Konference - Vzdělávání žáků s autismem v Libereckém kraji

Datum: 19. 11. 2011 23.26 | Autor: - hk - | 4032× | Kategorie: Přednášky, semináře | Komentáře: 0

V úterý 15.11.2011 jsem se zúčastnila konference VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S AUTISMEM V LIBERECKÉM KRAJI, kterou pořádalo SPC v Turnově

Konference byla určená rodičům a pedagogům, ale také zájemcům o téma autismus v Libereckém kraji z řad pedagogů, rodičů a odborníků. Vzhledem k tomu, že se valná část konference točila obecně kolem speciálního vzdělávání v našem kraji, pohledech do budoucna atd., vyrazila jsem do Turnova i já, byť doma nemám autistu, ale "jen" klučíka s Williamsovým syndromem. A nelitovala jsem, bylo to hodně zajímavé.

Hlavní dojmy? Zjistila jsem, že speciální pedagogové jsou neuvěřitelní nadšenci - pracují za minimální peníze, pomůcky si vyrábějí sami, kartičky laminují po nocích... Učitelé z normálních škol by si z nich měli vzít příklad... Nejsem žádný extra velký příznivce speciálního školství (možná budu za pár let mluvit jinak), ale fakt nechápu, jak je možné, že ten systém stále funguje. Peníze na asistenty nejsou, na vzdělávání či na pomůcky taky ne, dětí se speciálními potřebami přibývá a výhled do budoucna je spíše neradostný... MŠMT a jeho nejasné směřování, zrušení (pardon, transformace) IPPP... Přesto jsem ale po celodenním maratonu odjížděla z Turnova v docela dobré náladě -  užitečný den se zajímavými lidmi.

Program plus  pár mých poznámek (rozhodně si nečiním nárok na úplnost či bezchybnost...)

Mgr. Jaroslava Štoudková (ředitelka SPC při ZŠ, Sobotecká, Turnov)
- zahájila konferenci velmi originálním prohlášením - inspirací jí byla placka, kterou letos vydala Apla: "Autismus není pro sraby"

Mgr. Bc.Vanda Korandová - Institut pedagogicko psychologického poradenství Praha
- hovořila o projektu Poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra, který byl realizován v letech 2001 - 2006 a v určité podobě (pracovní skupina) funguje dodnes.
- v rámci projektu bylo vybráno 14 SPC, které se staly poradenskými centry pro autismus (fungují tu krajští koordinátoři pro autismus)
- za tu dobu výrazný nárůst autismu
- co bude dál? Otazník. IPPP byl k 1.7. zrušen, resp. sloučen s dalšími dvěma příspěvkovými organizacemi MŠMT, vznikl Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). http://www.ippp.cz


Mgr. Bc.Vanda Korandová - Poradenské služby pro děti s PAS v Ústeckém kraji
- SPC zřízeno krajem, sídlí v Teplicích, www.spcteplice.cz
- složení: 1 psycholog, 1 sociální pracovnice, 10 speciálních pedagogů (ale jen 4,6 úvazku)
- kromě PAS i MR, kombinovaná postižení, tělesně, sluchově postižení
- počty klientů 2003 - 50, 2006 - 85, 2010 - 170
- umístění dětí s PAS - 11 v MŠ (z toho 5 speciálních), 34 v ZŠ (z toho 6 specilních), 5 na SŠ, 2 v ÚSP, 3 ve stacionářích (NNO)
- počet asistentů pedagoga v kraji - 44 (přepočtené úvazky) - daří se díky vstřícnosti zřizovatele
- používané diagnostické nástroje: PEP-R, EHP 0-7, EHP 8-15 (Edukačně hodnotící profil), ve zkušebním provozu i Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb
- Co se daří? Integrace (130 klientů v roce 2010), financování asistentů pedagoga, spolupráce s NNO, dalšími SPC, nemají žádné vzdělávání podle paragrafu 42 školského zákona (vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením)
- Co se nedaří? Umisťování do přeplněných mateřských škol, proškolování pedagogů malotřídek a MŠ, peníze na speciální pomůcky, péče o klienty po skončení školy

Bc. David Kolačný (krajský metodik speciálního vzdělávání, prevence, protidrogový koordinátor, OŠMT Liberecký kraj) - Informace o záměrech v připravované koncepci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji - viz samostatný příspěvek - přišlo mi to důležité, tak jsem to dala samostatně: http://bartolomej.mujblog.info/williamsuv-syndrom/koncepce-specialniho-vzdelavani-v-libereckem-kraji-navrh


 Bc. Radek Cikl (náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu)
- to byla vyloženě jen zdravice...

Ing. Miroslava Jelínková, CSc. (AUTISTIK,o.s.) Informace o novinkách ze světa autismu, vzdělávání pedagogů zaměřené na problematiku autismu na PedF UK Praha
- poznamenala jsem si předškolní vzdělávání - programy Early birds (http://www.autism.org.uk/earlybird) a Hanen (http://childconnections.tripod.com/id12.html)
- v ČR chybí komplexní péče o dítě s autismem od narození prostřednictvím týmu specialistů
- vzdělávání dospělých autistů - kdo zaplatí? V diskusi zajímavý názor - prý díra v zákoně v oblasti středoškolského vzdělávání, neplatí tu omezení 26 let věku, teoreticky by se dalo na střední škole studovat celý život.
- problém - volný čas
- vzdělávání na pedagogické fakultě v Praze - marný boj o to, aby speciální pedagogové měli povinný kurs o autismu. Momentálně v bakalářském programu výběrový předmět, bez zápočtu a povinnosti účasti....

Mgr. Zuzana Žampachová (SPC při ZŠ Štolcova, Brno – krajská koordinátorka) - Informace o vzdělávání žáků s autismem v Jihomoravském kraji, projekt Vzdělávání a autismus
- od roku 2009 běží projekt Vzdělávání a autismus, určený pro pedagogy v hlavním vzdělávacím proudu (nikoliv pro speciální pedagogy či učitele ve speciálním školství)
- určen pro učitele 1. a 2.stupně ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, ředitele, metodiky, výchovné poradce
 www.vzdelavaniaautismus.cz
- pilotní projekt v 6 krajích a 10 školách, kursy základní, navazující a závěrečné.
- základní kurs - 4 hodiny, odehrává se přímo na škole, proškolen celý pedagogický sbor, vč. vedení (někde i kuchařky a uklizečky) - základní informace o autismu (vč. tištěných materiálů), 3 členný tým lektorů, přednáší speciální pedagog, psycholog a asistent pedagoga či rodič
- navazující kurs - 20 hodin v Brně, už pro pedagogy, kteří pracují s žákem s PAS přímo, přednášky, workshopy, 30 stran tiskového materiálu. Na kursu vystupovali i rodiče, což se ukázalo jako nesmírně přínosné - učitelé neměli představu, co obnáší péče o dítě s PAS (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), v jejich původních představách se rodiče doma "flákají a kašlou na výchovu"
- závěrečný kurs - 30 hodin, výměna praktických zkušeností, každý účastník vypracoval materiál o svém žákovi a způsobu výuky, náhledy do hodin.
- v pilotním kursu proškoleno 297pedagogů.
- ZŠ Štolcova v Brně získala na kurs akreditaci MŠMT - vytvořen vzdělávací standard pro pedagogy běžných škol. Ukázalo se, že proškolení celého pedagogického sboru je základním pilířem efektivního vzdělávání žáků s autismem.

Mgr. Eva Jarková (SPC Hradec Králové – krajská koordinátorka) Informace o vzdělávání žáků s autismem v Královehradeckém kraji
- Královehradeckém kraji SPC Hradec Králové, SPC Trutnov a SPC Náchod
- celkem 259 klientů s PAS (v roce 2009 jich bylo 150) - z toho: 130 v ZŠ speciálních a praktických, 70 ZŠ, 34 MŠ speciální, 16 MŠ, 7 SŠ a SOU, 2 doma
- třídy pro autisty - v Hradci 6 tříd, po dvou v Rychnově n. K. a Novém Městě nad Metují, po jedné v Hostinném, Trutnově a Dvoře Králové
- podmínky úspěšné integrace: seznámit se s dítětem ještě před nástupem do školy, funkční IVP, asistent pedagoga, menší třídní kolektiv, respektování individuality dítěte, vzdělávání pedagogů
- problémy integrace: finance na asistenta, velký počet dětí ve třídě, nerespektování individuality, nespolupráce rodiny a školy, neinformovanost pedagoga, odlišnost sociálního chování dětí s PAS

Mgr. Malgorzata Sedlmayerova (poradkyně Střediska pro ranou péči, Liberec) - Klienti s autismem Střediska pro ranou péči v Liberci
- informace o rané péči, 150 rodin v působnosti (Liberecký kraj - všechny postižené děti, Hradec Králové a Ústecký kraj - zrakové a kombinované postižení)
- bezplatná služba, dítě do 7 let věku, služba zaměřená na rodinu


Mgr. Eva Véle (SPC při ZŠ Turnov, Sobotecká, psycholožka, manažerka publicity projektu Děti a žáci s autismem) Standardy v činnosti SPC versus statistika
- SPC vzniklo v roce 1993 (původně jen zaměření na mentální retardaci), od roku 2001 zaměřeno i na PAS v Libereckém kraji
- počet klientů - 336 MR a 200 PAS
- obsazení SPC - 1,7 speciálního pedagoga, 1 psycholog (2. právě hledají) - optimální počet by byl cca 11 lidí..

 
Mgr. Alena Malinová (SPC při ZŠ Turnov, Sobotecká, spec. pedagožka, koordinátorka autismu, manažerka projektu Děti a žáci s autismem)
Představení projektu Děti a žáci s autismem (realizace, dosažené cíle) - vyvrcholením projektu byla tato konference - více zde: http://www.autismus-liberec.cz

Odpolední program byl rozdělen do dvou sekcí. Zvládla jsem první přednášku sekce DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE A PÉČE O OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA a pak jsem se přesunula do sálu, který se věnoval školám v Libereckém kraji. Přišla jsem tak bohužel o přednášky o muzikoterapii, canisterapii a o plánovaném domově pro autisty v Turnově...

Ing. Miroslava Jelínková, CsC. (AUTISTIK,o.s.)
Informace o projektu chráněného bydlení pro dospělé klienty s autismem – Lahovice
- fungují pod Magistrátem hl. města Prahy, jako součást příspěvkové organizace Dětské centrum Paprsek
- 6 klientů 34- 56 let (4 muži, 2 ženy) - spíše středně funkční autisti
- personál - 14 osob, z toho 8 pracovníků v přímé péči (po 2 ve 12 hodinových směnách)
- finance - 5 mil Kč ročně provoz: Magistrát (4 miliony),  projekty, úhrada klientů, MPSV (80 tisíc Kč)

Sekce INFORMACE O ŠKOLÁCH V LIBERECKÉM KRAJI – VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCŮ ZE ŠKOL, PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ,  KDE JSOU VZDĚLÁVÁNI ŽÁCI S AUTISMEM

Mgr. Marcela Šebková (ZŠ a MŠ speciální, Roztocká, Jilemnice – pedagožka ze speciální třídy pro žáky s autismem)
- původně Dětské centrum (stacionář), od roku 2004 i škola (2 subjekty v 1 objektu)
- kapacita 40 dětí do 15 let, všechny typy postižení
- složení: I. a II. oddělení speciální MŠ, speciální třída, třída PAS (4-5dětí), rehabilitační třída
- 1 asistent pedagoga (0,5 úvazku) placen z rozpočtu školy
- ve výuce: každý den tělovýchovná chvilka, pracovní a výtvarná výchova, 1 hodina týdně výtvarný kroužek, 1 hodina týdně angličtiny, doporučení na učebnice Barevná čeština


Mgr. Zuzana Nová (MŠ a ZŠ speciální, Nádražní, Turnov – pedagožka ze speciální třídy pro žáky s autismem)
- 48 žáků, z toho 18 PAS, 3- 22 let
- 3 třídy PAS, 4 učitelé, 3 osobní asistenti, ve školce 1 zdravotní sestra (špatná zastupitelnost, málo peněz na vzdělávání)
- škola je registrována jako poskytovatel sociálních služeb a nabízí služby osobní asistence - rodiče platí 25 Kč za hodinu vyučování, 50 Kč za hodinu po vyučování a 85 Kč za hodinu o prázdninách

Mgr. Jitka Vlková (Praktická škola, MŠ a ZŠ Moskevská, Česká Lípa – vedoucí učitelka speciálních tříd)
- 1 přípravná třída, 9 tříd Základní školy speciální - 2 třídy PAS, 1 Downův syndrom, 2 třídy rehabilitační, 1 třída DMO a 3 třídy smíšené
- PAS - 7 žáků ve 2 třídách, 2 žáci mají zkrácenou výuku (na 21, resp. 8 hodin)
- pro 10 tříd školy dostali finance na 0,75 pracovního úvazku asistenta pedagoga (!)
- osobní asistenti placeni z darů sponzorů a z úřadu práce
- nesnadná spolupráce s rodiči - PnP je demotivující, čím více se rodiče snaží, tím nižší stupeň berou, přibývá rodičů, kteří rezignují na sebeobsluhu (dítě s plenami)
- finance letos nestačí ani na učebnice, pomůcky vyrábějí svépomocí
- relaxační místnost vybavila paní učitelka


PaedDr. Dana Studničková (ZŠ praktická a speciální Orlí, Liberec – ředitelka školy a Mgr. Zuzana Kloučková – pedagožka ze třídy pro žáky s autismem)
- nově vzniklá autistická třída v Liberci, od 1.9.2011, jinak 8 tříd v praktické a 4 třídy ve speciální škole
- 5 děti v auti-třídě, z toho 4 PAS
- učitelka + asistentka pedagoga + 2 osobní asistenti, kteří se střídají (hradí si rodiče), poskytla Rodina 24 z Jablonce n. N., velká spokojenost s výběrem osobních asistentů
- co se povedlo? nadstandardní vztah s rodiči, skvělí osobní asistenti, děti mají samostatnou třídu, pracovnu a jídelnu, sponzorské dary firem WTG-LK, AWD a Syner, canisterapie Elva Help, muzikoterapie s Mgr. Procházkou, spolupráce s fotografem Šimonem Pikousem - projekt Z druhé strany
- co se nevede? Sponzoři, spolupráce s ostatními speciálními třídami, vybavení třídy na muzikoterapii, snaha přimět rodiče, aby založili občanské sdružení
- co potřebují? Dořešit využití školní tělocvičny (rozvrh, přesuny), upravit školní zahradu, zlepšit technické vybavení třídy a více pomůcek pro sociální učení

Mgr. Jaroslava Smolová (ZŠ praktická a ZŠ speciální, Frýdlant v Čechách, ředitelka školy a Bc. Bára Hodíková – pedagožka ze třídy pro žáky s autismem), pobočka v Liberci
- 2 třídy PAS
- v LBC od roku 1996, spolupráce s   Aposs (http://www.aposs.cz/), 12 žáků
- ve Frýdlantě - ZŠ praktická kapacita 100 žáků není naplněna, 18 žáků v ZŠ speciální, 2 děti přípravka
- chtějí je sloučit s velkou základní školou ve Frýdlantě, učitelé pracují bez osobního ohodnocení a bez odměn, chybí podpora veřejnosti (netolerance)...

Mgr. Zuzana Krejcarová (ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, E.Krásnohorské, Liberec, pedagožka ze speciální třídy pro děti s vysocefunkčním autismem)
- 1 třída vysoce funkčních autistů od roku 2005
- 4 kluci, 11-14 let, strukturované učení, IVP, zúčastňují se aktivit školy, zvládají výuku s jinými učiteli, nemají problémy s chováním, bez asistenta, spolupráce s SPC a rodiči
- nedaří se- hrají si jen s mladšími dětmi, pasivní o přestávkách, momentálně asi začíná puberta - negativní nálada ve třídě

Součástí programu konference byla i prodejní výstava hraček a pomůcek, byl tu k vidění a k zakoupení "autistický domeček" z jakési pěnové hmoty (myslím, že nebyl odolný proti okousání). V jedné třídě pak byly vystavené hudební nástroje používané při muzikoterapii a pomůcky zakoupené v rámci projektu Děti a žáci s autismem. Některé byly fakt zajímavé, třeba desková hra "Nešťourej se v nose" s nácvikem sociálních situací, String a farm - zvířata z farmy, která se navlékala na provázek, hry od firmy Akros, kartičky pro nácvik řešení sociálních konfliktů a další. Možná něco objednám k vánocům...

Závěr? Bohužel jsem už nestihla závěrečné shrnutí konference, tak alespoň poděkování tady: díky SPC Turnov (Mgr. Malinová, Mgr. Véle, p. Palme) za skvělou organizaci a program, díky všem vystupujícím za zajímavé a podnětné informace.

Víc podobných akcí!

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: