Doporučujeme: Zkracovač dlouhých adres | TV program | Snadné sdílení souborů | Italo.cz | Zkus to jinak - logicky | Stahovač videí z YouTube | Měření rychlosti internetu

Rodiče za inkluzi - seminář v Liberci

Datum: 5. 7. 2016 13.52 | Autor: - hk - | 1208× | Kategorie: Inkluze | Komentáře: 0

V půlce května se uskutečnil seminář Rodičů za inkluzi v Liberci. Na stránkách Magistrátu statutárního města Liberec o semináři napsali:

O inkluzi živě debatovali rodiče, odborníci i pedagogové

Pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům, pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům inkluze byl určen seminář v zasedací místnosti č. 11 v budově radnice.

Inkluze je začlenění žáků se zdravotním či sociálním handicapem do běžné školy. Kvalitní začlenění takového žáka je závislé na úzké spolupráci rodičů, školy, zřizovatele a odborníků. Půldenní setkání nastavilo témata naplňování potřeb začleněného dítěte, otázku podpory a přispívání rodičů, potřeb učitele ze strany rodičů a věcí s tím souvisejících.

Patřím mezi ideové zastánce společného vzdělávání, ale souběžně vidím dva velké problémy – jednak na něj nejsme jako společnost připraveni filozoficky, protože ještě neumíme přijímat diverzitu sociální i zdravotní jako naprosto přirozený jev a jinakost stále podvědomě posouváme na okraj. A souběžně jsme propásli hlubší společenskou diskuzi se všemi aktéry, jaké pozitivní dopady může inkluze mít.Na rovinu říkám, že mám pocit, že naše školy nejsou na inkluzi s platností pro školní rok 2016/2017 připraveny. Řeší se stále finance na asistenty, organizační změny a podobně. V této atmosféře, kdy nikdo neví, do čeho vstupuje, považuji tento seminář za velmi přínosný,“ řekl na úvod semináře Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu.

Hana Kubíková z aliance Rodiče za inkluzi po krátké prezentaci vyzvala společně s ředitelkou společnosti Rytmus Pavlou Baxovou přítomné k utvoření dvou pracovních skupin a následující program už pokračoval v debatním duchu. Z programu byl omluven Vladimír Píša z České školní inspekce.

U společného vzdělávání je naprosto zásadní komunikace všech aktérů a vůle něco změnit. Na městě jsme si to v praxi vyzkoušeli už loni, když jsme pro malého chlapce Vojtu s kombinovaným postižením hledali v některé z našich škol prostor pro jeho vzdělávání. Bez toho, abychom jednali s rodiči, řediteli, pedagogy, neziskovým sektorem krajem či úřadem práce, by se nám to nakonec nepodařilo,“ popsal náměstek Langr.

Rodiče za inkluzi jsou volným uskupením rodičů dětí a jejich příznivců, kteří se zabývají společným vzděláváním. Volná iniciativa členů tvoří platformu pro setkávání a sdílení zkušeností mezi rodiči, školami, odbornou sférou i širokou veřejností v oblasti vzdělávání dětí s individuálními vzdělávacími potřebami.

Rodiče za inkluzi se snaží šířit informovanost nejen mezi rodiči o právech dětí, ale i o právech a povinnostech rodičů – zákonných zástupců. Tím jim ukazuje cestu, jak mohou postupovat a co všechno mohou pro své dítě žádat. Pokud má v konkrétním případě zájem o komunikaci i škola, ve které se dítě s odlišnými vzdělávacími potřebami vzdělává, školské poradenské zařízení či zřizovatel školy, komunikuje aliance i s nimi,“ popsala Hana Kubíková z aliance Rodiče za inkluzi.

Rodiče za inkluzi pořádají semináře na konkrétní témata a poskytují konzultace rodičům, kteří se na ně obrátí se svým dotazem. Tyto dotazy a odpovědi na ně dále poskytují v anonymizované podobě široké veřejnosti na svých webových stránkách a sociálních sítích.

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/o-inkluzi-zive-debatovali-rodice-odbornici-pedagogove.html

Z mého pohledu to bylo docela dobré, všichni se snažili navzájem se pochopit, jen byla škoda, že nedorazil žádný zástupce ze základních škol, kterých se inkluze týká nejvíc...

 

 

Ke stažení materiál Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru od Mgr. Veroniky Doležilové.

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: