Doporučujeme: Snadné sdílení souborů | Zkracovač dlouhých adres | Italo.cz | Služby pro Váš web | TV program | Bazar | Stahovač videí z YouTube

Koncepce speciálního vzdělávání v Libereckém kraji - návrh

Datum: 18. 11. 2011 10.10 | Autor: - hk - | 2100× | Kategorie: Přednášky, semináře | Komentáře: 0

V úterý 15.11. jsem vyrazila do Turnova na konferenci o autismu.

Jedním z vystupujících byl i Bc. David Kolačný - krajský metodik pro speciální vzdělávání, který přítomné seznámil s návrhem Koncepce speciálního vzdělávání v Libereckém kraji.

Jak by to tedy mělo vypadat? 

Koncepce speciálního vzdělávání v Libereckém kraji - návrh

Motto

"Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost" (Jan Amos Komenský)

 

 Příprava koncepce:

 1. Základní východiska

2. Monitoring  aktuální situace

3. Spolupráce s odborníky

4. Názory dotčených subjektů

5. Odborná diskuse

6. Veřejná diskuse

 

Cíle:

- podpora (integrace) zřizování samostatných tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách

- zachovat dostatečné kapacity pro děti a žáky, kteří nejsou schopni vzdělávat se v podmínkách integrace,  ve školách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- nadále podporovat finanční zajištění asistenčních služeb ve školách (Pozn: pro rok 2012 cca 17 celých pracovních úvazků, tj. asi 3 miliony Kč. Asistenti pedagoga - začarovaný kruh: ředitelé škol už ani nežádají, protože vědí, že nedostanou nic, kraj nemá požadavky na asistenty, nežádá z rozpoč víc peněz... Rodiče: apelovat na ředitele škol, aby o asistenty žádali...)

- správné rozložení zřizovatelských funkcí (speciální školství by měl mít na starosti kraj, školy by neměly zřizovat obce)

- efektivní vynaložení finančních prostředků - úprava normativů (sjednocení)

- metodická pomoc a zajištění vzdělávání pro pedagogické pracovníky

- nastavení jednotných pravidel pro zařazování a vykazování žáků

- efektivní rozložení asistentů pedagoga na školách

- podpora vzdělávání asistentů pedagoga

- zřízení centrálního registru kompenzačních pomůcek

- zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Kontakt: Bc. David Kolačný, tel.: 485 226 639, e-mail: david.kolacny@kraj-lbc.cz

 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: