Doporučujeme: Služby pro Váš web | Snadné sdílení souborů | Zkracovač dlouhých adres | Psí Park | Měření rychlosti internetu | Zkus to jinak - logicky | TV program

Liberecký Klub rodičů – přednáška o hiporehabilitaci

Datum: 11. 2. 2011 22.47 | Autor: - hk - | 2307× | Kategorie: Přednášky, semináře | Komentáře: 0

 V pondělí 7.2.2011 se v nových prostorách Střediska pro ranou péči Liberec uskutečnila přednáška pro rodiče na téma „Hiporehabilitace“. Tuto přednášku vedla paní Ing. Věra Lantelme-Faisan – fyzioterapeutka, která se této disciplíně věnuje od roku 1999, působila několik let v Saudské Arábii jako specialista na hipoterapii. Paní Lantalme úzce spolupracuje s občanským sdružením Svítání Jablonec n.N., které provozuje hiporehabilitaci v Liberci – Horním Hanychově.

 

 

Pro rodiče, kteří se přednášky nemohli zúčastnit, nabízím pár poznámek.

 

Hiporehabilitace je zastřešující název pro aktivity, kde hlavní roli hraje na jedné straně kůň a na druhé člověk se zdravotním postižením. Hiporehabilitace se oficiálně dělí na hipoterapii, aktivity s využitím koní, terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků a parajezdectví.

 

-          Aktivity s využitím koní - metoda speciální/sociální pedagogiky a práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Provádějí ji osoby s odborným vzděláním, které prošli praktickým výcvikem – pedagog, speciální/sociální pedagog, sociální pracovník apod.

-          Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků - jedná se o metodu psychoterapie, kterou zabezpečuje odborně proškolený personál v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem apod.

-          Parajezdectví (původně se této disciplíně říkalo Sportovní ježdění handicapovaných) - sport pro osoby se zdravotním postižením,  založený na aktivním ovládání koně klientem. Klient se učí, za použití speciálních pomůcek nebo změněné techniky, voltižní cviky, jízdě na koni nebo jeho ovládání v zápřeži. S ohledem na stupeň zdravotního postižení se klient může také zúčastnit sportovních soutěží. Existují různé disciplíny - paradrezura, paravoltiž apod.

Rodiče, kteří spolupracují s ranou péčí se ve svém životě asi nejčastěji setkávají s hipoterapií. Definice této terapie je poměrně složitá - fyzioterapeut/ergoterapeut využívá trojrozměrného pohybu koňského hřbetu v kroku k ovlivnění neuromuskulární funkce klienta.  Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev klienta na jeho  trup a vyvolává pohybový vzor, který je stejný jako při lidské chůzi, lezení, plazení V tomto směru je tato rehabilitační metoda jedinečná a nenahraditelná. Hipoterapie dále může působit na zlepšení koordinace, rovnováhy, chůze, dýchání, svalového napětí, ovlivnit stabilitu těla, hlavy, může uvolňovat, aktivizovat pasivní svaly, mobilizovat osové a periferní klouby, zlepšovat senzomotorické funkce a hluboké vnímání, zlepšit krevní oběh a dýchání, stimulovat komunikaci a kognitivní rozvoj, posilovat soběstačnost, sebedůvěru, zlepšovat sociální schopnosti atd. 

Hipoterapie probíhá tak, že kůň je veden v kroku, klient je na koni různě polohován tak, aby bylo dosaženo terapeutického cíle. Klienta jistí terapeut (fyzioterapeut nebo ergoterapeut se specializací na hipoterapii) z jedné strany, ze druhé pak asistent nebo poučený a proškolený rodič, koně vede vodič. V některých případech je možné, aby klient seděl na koni s terapeutem v tzv. asistovaném sedu, nikdy by však na koni s dítětem neměl být rodič nebo terapeut neproškolený v ovládání koně. Klient je vždy zařazen do programu na základě písemného doporučení lékaře. Dalším kritériem pro přijetí je souhlas s pravidly, pro klienty starší 7 let schopnost sedět na koni a váha nižší než 70 kg. Až na odůvodněné výjimky je také nutné očkování proti tetanu.

Výběru koně pro hipoterapii musí být věnována mimořádná pozornost. Hipoterapie není posledním útočištěm vysloužilých a nemocných koní. Kůň nesmí mít vady  chůze (bude-li kůň kulhat, bude kulhat i dítě).  Kůň musí být v dobré psychické i fyzické kondici, správně živený, trénovaný na zvuky a vyrušení, ovladatelný. Kůň se vybírá klientovi na míru podle diagnózy, bere se v úvahu jeho povaha, šířka hřbetu, délka kroku, plynulost chůze. Je proto vhodné, aby středisko mělo k dispozici koní více. 

Jak poznáme, že je hipoterapie správně prováděná? Hipoterapie se provádí v bezpečném prostředí, kde se dodržují pravidla, ke každému klientovi je vedena řádná písemná dokumentace, hipoterapii vede vzdělaný a proškolený personál, kůň je připravený, klient používá bezpečnostní pomůcky.

Hipoterapii v Liberci poskytuje občanské sdružení Svítání, jízdárna se nachází v Horním Hanychově. Díky kryté jízdárně je zde možný celoroční provoz s výjimkou prázdnin, kdy se tu konají intenzivní týdenní kursy. Sdružení disponuje 4 koňmi pro hipoterapii. Celý areál jízdárny je bezbariérový, při nasedání klientů se používá nástupní rampa. Cena za jednu terapeutickou lekci klienta, která trvá 20 minut, je 180 Kč. Klient zpravidla absolvuje ucelený 10-12 týdenní výcvik, většinou je však hipoterapie záležitostí dlouhodobou, několikaletou.

Více informací najdete na stránkách České hiporehabilitační společnosti - http://hiporehabilitace-cr.cz/ a občanského sdružení Svítání www.os-svitani.cz.

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: