Doporučujeme: Italo.cz | TV program | Snadné sdílení souborů | Psí Park | Měření rychlosti internetu | Zkracovač dlouhých adres | Služby pro Váš web

Hledáme školku - MŠ Pastelka při Jedličkově ústavu?

Datum: 27. 6. 2009 21.29 | Autor: - hk - | 2330× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Středisko rané péči v Liberci uspořádalo pro rodiče setkání s učitelkami ze ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická  920/7 (působí v prostorách Jedličkova ústavu Liberec, zřizovatelem je ale liberecký kraj), s paní Tůmovou a Mgr. Červenkovou. Cílem bylo poskytnout informace o službách, které toto vzdělávací zařízení nabízí dětem s tělesným a kombinovaným postižením.

Byla jsem na setkání docela zvědavá, reference, které jsem o téhle mateřské škole měla od naší pediatričky a od dalších lidí, kteří tam před lety pracovali, byly velmi pozitivní ("jsou tam zdravé a postižené děti dohromady, integrace v praxi, sama bych tam dala své zdravé dítě atd."), bohužel současná realita je trochu jiná, než bychom my s Bartolomějem potřebovali...

Takže:

Mateřská škola Pastelka
- v současné době jsou tu 3 oddělení/třídy dětí (nejmladší - cca 8 dětí, střední a předškolní děti)
- kapacita 25 dětí je naplněna - všechny děti mají nějaké postižení (až na jedno, což je sourozenec postiženého dítěte, 1 dítě je autistické a má osobního asistenta), z tohoto počtu je 17-18 dětí nechodících a hodně dětí také nemluví
- pracuje tu 5 učitelek-speciálních pedagožek, na 5 hodin denně asistent pedagoga a 1 fyzioterapeutka
- neplatí se tu školné, platí se strava a čtvrtletně příspěvek do třídního fondu, rodiče připlácejí na aktivity typu plavání (50 Kč, bazén v areálu)
- hodně se dbá na zdravotní stránku - jsou tu tělovýchovné aktivity a každé dítě, které to potřebuje, chodí na individuální rehabilitaci (vychází to cca 4xtýdně 30 minut). Není problém s mixování stravy, krmením, plenami.
- školka funguje od 6:30 do 16 hodin
- kontakt: msprotp@seznam.cz, tel. 485 218 161

Základní škola speciální (dříve pomocná)
- 5 tříd, z toho 4 třídy jsou speciální a 1 třída rehabilitační program (děti s těžkou mentální retardací)
- každá třída má cca 6 dětí a 2 učitelky - ve speciálních třídách mají běžný rozvrh hodin
- rehabilitační třída - 6 dětí, 2 učitelky a asistent na 1 hodinu denně. Každý žák má individuální vzdělávací plán, výuka funguje v 20-30 minutových blocích, výuka probíhá od 8 do 11:45 celkem 21 hodin týdně.
- škola zajišťuje i speciální vzdělávání podle § 42 - krajský úřad rozhodl, že pro tyto děti s nejtěžším mentálním postižením zajistí 2 hodiny individuálního vzdělávání týdně. I tyto děti by ale mohly navštěvovat až tříletý přípravný ročník.

Závěr: Vzhledem k výše uvedenému nebude Mateřská škola Pastelka pro nás asi ta nejlepší volba - už vidím našeho hyperaktivního Bartoloměje, jak lítá kolem dětí v maličké třídě a roztáčí jim kolečka invalidních vozíků ... Paní učitelky by to s ním asi taky neměly zrovna lehké. Navíc Bártovo postižení je hlavně v oblasti psychomotorické a mentální (i když to autismus vlastně taky). No a Bárt by potřeboval prostředí, kde se hodně mluví. Takže budeme hledat dál ... Bártovi sice budou 3 roky v září, ale na školku stejně ještě není připravený (nemluví, jí jen mixovanou stravu, má pleny, nespolupracuje). Doufám, že mi prodlouží ze zdravotních důvodů ditěte rodičovskou dovolenou...

 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: