Doporučujeme: Italo.cz | Zkus to jinak - logicky | TV program | Snadné sdílení souborů | Zkracovač dlouhých adres | Stahovač videí z YouTube | Služby pro Váš web

Podzimní setkání v Březejci - říjen 2011

Datum: 1. 11. 2011 8.10 | Autor: - hk - | 1832× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Podzimní setkání v Březejci - říjen 2011Podzimní setkání Willíka 2011 se uskutečnilo poslední říjnový víkend v Dětském středisku Březejc na Vysočině. Účast byla trochu poznamenána podzimními virózami, nakonec do krásného centra uprostřed lesů přijelo celkem 9 rodin či jejich zástupců. Tentokrát lehce převažovali kluci - dojelo jich 5: Tomáš H., Kuba K., Kuba J., Tomáš K., a po komplikované cestě se k nim přidal i náš nový člen Martin. I mezi holčičkami se objevila nová tvář - poprvé se na nás přijela podívat dvouletá Justýnka s Pardubic. Holčičí skupinu pak doplnila Verunka a Anička.

Co jsme v Březejci dělali? Pátek byl věnován zabydlování, vycházkám po okolí, hraním si v tělocvičně a večerním společenským hrám. Dr. Neuschlová informovala o setkání Evropské federace asociací Williamsova syndromu (FEWS), která se uskutečnila minulý víkend v Mnichově (probíral se prý letní tábor pro děti ve Španělsku, projekt kalendáře Williamsova syndromu i tábor v roce 2013, který budeme spolupořádat).

Sobota se nesla v osvětovém a vzdělávacím duchu. Dopoledne jsme se zabývali vzácnými diagnozami - schválili jsme dopis na Ministerstvo zdravotnictví, kde se snažíme upozornit na specifické problémy Williamsova syndromu jako vzácného onemocnění a možnostmi jejich řešení. Na schůzku s ministerstkou skupinou pro vzácná omenocnění vyrazí v listopadu Hanka Stryková. Všichni přítomní také obdrželi nejnovější číslo našeho časopisu - Willíkova občasníku, který se souhrnně zabýval pětiletým výročím existence našeho občanského sdružení, tím, co se za tu dobu podařilo vytvořit a co nás v bližší i vzdálenější době čeká. Kdo chtěl, mohl si také prohlédnout fotografie z letního tábora dětí s Williamsovým syndromem v Malejovicích.

Po obědě proběhlo společné fotografování a krátká procházka. Po ni si vzala slovo dr. Neuschlová, která promítla krátkou prezentaci o publikovaných případech těhotenství u žen s Willimsovým syndromem. Po zbytek odpoledne jsme se zabývali vzděláváním a pracovním uplatněním lidí s Williamsovým syndromem. Díky iniciativě Lenky Kratochvílové za námi z Brna přijel dr. Karel Pančocha se svou kolegyní dr. Helenou Vaďurovou, kteří působí v Institutu pro výzkum inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Dr. Vaďurová se věnovala všem aspektům spojených s inkluzivním vzděláváním a se vzděláváním na speciálních školách. Představila nám platnou legislativu, zabývala se výhodami a nevýhodami obou variant vzdělávání, zdůraznila úlohu rodiče v celém procesu. Zabývala se i úlohou poradenských zařízení (speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny), rozdíly mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, financováním, podpůrnými prostředky apod. Velký prostor byl věnován odpovědím na otázky, protože téma je zejména pro rodiče menších dětí velmi aktuální. Ve druhé části přednášky se pak dr. Pančocha věnoval dospělým lidem s Williamsovým syndromem a jejich možnosti uplatnění. Seznámil nás s příslušnou právní úpravou zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na volném a chráněném pracovním trhu a dále i s možnostmi, které upravuje zákon o sociálních službách. Velmi zajímavá byla část věnovaná tranzitním programům a podporovanému zaměstnávání. Rodiče dostali tipy na neziskové organizace, které jsou schopni sehrát roli prostředníka při hledání zaměstnání, při jednání s konkrétními firmami i zajistit podporu v pracovním procesu. Oba hosté přislíbili možnost další spolupráce, na kterou se těšíme.

Zbytek odpoledne jsme si povídali a diskutovali naše osobní zkušenosti nejen s integrací a se speciálním školstvím. Stejný program, doplněný o hraní společenských her nás čekal i večer. V noci jsme si díky změně času o hodinku přispali a v neděli po snídani jsme se rozjeli zpátky domů. Byl to velmi příjemný víkend, děkujeme našim hostům za zajímavou přednášku a zaměstnancům DS Březejc za vlídné přijetí. Další setkání Willíka se uskuteční v sobotu 10.12.2011 v základní škole v Chýni, kdy společně oslavíme 5.let existence našeho občanského sdružení. Už teď se můžeme těšit na muzikoterapeuta Matěje Lipského a možná přijde i Mikuláš:-)


Podzimní pobyt v Březejci Vám může přiblížit i fotogalerie.

Zajímá Vás, které děti se setkání zúčastnily?


 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: