Doporučujeme: Italo.cz | Zkus to jinak - logicky | Stahovač videí z YouTube | Měření rychlosti internetu | TV program | Služby pro Váš web | Snadné sdílení souborů

Pracovní skupina pro zahraniční vztahy SPMP

Datum: 23. 5. 2011 22.38 | Autor: - hk - | 1818× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Před časem mě oslovila slečna Kaňková ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením s nabídkou, jestli se nechci stát členkou nově vznikající pracovní skupiny pro zahraniční věci. Cílem by mělo být čerpat zkušenosti a informace ze zahraničí a snažit se je přenést také do ČR. Tohle mě zajímá, už při překládání amerického diskusního fóra rodičů dětí s Williamsovým syndromem (škoda, že na něj nemám čas...) jsem si ujasnila, že řada zahraničních zkušeností je přenositelných, příp. aspoň inspirativních. A i naše občanské sdružení Willík začalo spolupracovat se zahraničím, a to nejen se sesterskou slovenskou společností, ale i v rámci FEWS (Evropská federace asociací Williamsova syndromu). Takže jsem kývla a netrpělivě čekala na první setkání.

To se uskutečnilo minulou středu na Ministerstvu dopravy, kde působí současný předseda SPMP a zároveň předseda pracovní skupiny ing. Vykydal. Sešla se tu velmi zajímavá skupina velmi sympatických lidí, těšilo mě, že mohu být mezi nimi. Všichni měli mnoho dlouholetých zkušeností s problematikou, ať už profesních, nebo osobních. Rodiče již větších dětí s mentálním postižením ostatně tvořili většinu - celkem 4x zástupci - je to asi logické, skoro dospělé děti už nepotřebují tu každodenní osobní péči, rodinný provoz nějak zaběhle funguje, rodiče v dosavadním boji se systémem načerpali zkušenosti a ujasnili si priority. Je jim už jasné, že nežijí ve vzduchoprázdnu a že je třeba měnit společnost, spolupracovat navzájem i s ostatními. Za rodiče malých dětí jsem tu byla já:-) A pak ještě odborná veřejnost - člověk z Univerzity Karlovy a jeden osvícený lokální politik.

Ostatně:

Představení členů skupiny:

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – předsedkyně Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, jsou členy evropské asociace Downova syndromu, aktivní členi mezinárodních společenstev, organizace se snaží o podporu lidí s Downovým syndrom a jejich kvalitní život, podporu rodin, je proděkankou pro studijní záležitosti na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

JUDr. Milan Zápotočný  –  advokát (autorské, evropské, ústavní právo), otec syna s autismem (19 let), pracuje rovněž v APLA Vysočina.

Mgr. Hana Kubíková  –  pracuje v občanském sdružení Willík,  fungují 5. rok – podpora rodin, integrace rodin, popularizace diagnózy, členy evropské organizace Williamsova syndromu + slovenské asociace WS, pracuje rovněž na Ministerstvu pro místní rozvoj, má dítě s Williamsovým syndromem (4,5 let)

JUDr. Dagmar Zápotočná – zakladatelkou APLA Vysočina (regionální sdružení – samostatná sdružení), organizace součástí mezinárodní autistické organizace, prorazili s integrací, syn (nyní 19 let) chodil a chodí do běžné školy, podporuje myšlenku inkluze

Mgr. Milan Märc – chtěl by na skupině načerpat zkušenosti, je učitel a ředitel Domova dětí a mládeže Chomutov, člen rady města, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen sociální komise - Chomutov

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. – působí na Pedf UK v Praze, problematika mentálního postižení – dospívajících a dospělých + rodin, výzkum – implementace Úmluvy o právech dítěte, srovnávání soc. politik a soc. služeb – napříč Evropou i zeměmi mimo EU, spolupráce s SPMP a Inclusion Europe.

Ing. Ivo Vykydal - předseda prac. skupiny, předseda SPMP, byl aktivní v asociaci Inclusion Europe, členem SPMP od r.  92, člen výboru asociace od r. 2005, generální sekretář Inclusion Europe.
 Syn (21 let) s těžkým mentálním a tělesným postižením, začínal v Šumperku, 1993 otevřená škola pro děti s těžkým postižením – o.s. v Šumperku Pomněnka – celá škála soc. služeb., stále je v zastupitelstvu Šumperka, využil své jméno, aby mohl více prosazovat sebeobhajování a jiné směry, vytvářet rovné příležitosti, rok pracoval jako předseda Inclusion Europe – ale rezignoval.

Kdo je SPMP (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením)? 

- Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků.
- Celostátní nezisková organizace působící na národní, regionální a lokální úrovni. V současné době máme více než 8000 členů.
- Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin.

Vize:
SPOLEČNOST PRO VŠECHNY: Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny mají stejné životní příležitosti jako všichni ostatní ve společnosti.

http://www.spmpcr.cz/cs/uvod/

První jednání bylo z hlediska stanovení cílů lehounce rozpačité. Ukázalo se, že problematika je značně široká (to jsme ostatně všichni věděli) a je třeba ji nějak uchopit - diskutovali jsme, na co se vlastně zaměřit, pro koho jsou informace určeny, jak informace zprostředkovat atd. Členská základna SPMP je široká a tvořená spíše staršími lidmi, kteří elektronicky zrovna nekomunikují, cizím jazykem nevládnou. Překládat? Co, kolik, v jakém rozsahu? Nakonec jsme se domluvili, že zkusíme udělat jakési "první síto", dáme dohromady nápady hodné inspirace a příklady dobré praxe ze zahraničí, na které jsme dosud někde narazili, a pak se sejdeme a zkusíme se domluvit na dalším směru. Zároveň budeme řešit i možnosti financování těchto aktivit z grantů apod.  

Úkoly pro členy skupiny:
Každý člen skupiny zašle 1 – 2 zajímavé odkazy (články, videa, výzvy grantů – např. ESF mezinárodní spolupráce...) na zahraniční zkušenosti s krátkou anotací, která musí být v českém jazyce.

Nápady na odkazy:
-  hlídat granty – možnosti, sdílení informací o grantových záležitostech
- vytvoření nástroje - příklady dobré praxe ze zahraničí (nemáme např. dobře propracovaný systém celoživotní) – kontinuální
- prezentovat věci, které jsou dobré pro všechny, ne jen pro lidi s postižením (např. inkluze je dobrá pro všechny, podporované rozhodování...)
- ukazovat, co je dobré a co není dobré
- různé články z různých oblastí (vzdělávání, zaměstnávání, sociálně-právní...)
- videa
- publikace


A tak si říkám, že oslovím i Vás, čtenáře tohoto blogu. Moje otázka zní: narazili jste při pročítání zahraničních webů, při studiu, zahraničním pobytu, při hovorech s jinými rodiči,  atd. na něco, o čem si myslíte, že by se mělo v Česku více mluvit, co by se mělo uvést do praxe, čím bychom se měli inspirovat? Uvítám odkazy na weby, oficiální dokumenty v angličtině, třeba i videa či prezentace. Podobný článek jsem zveřejnila i na www.postizenedeti.cz, tak jsem zvědavá na ohlasy.

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: