Doporučujeme: Měření rychlosti internetu | Zkracovač dlouhých adres | Snadné sdílení souborů | Služby pro Váš web | Italo.cz | TV program | Stahovač videí z YouTube

Zákon o dávkách pro zdravotně postižené občany

Datum: 1. 11. 2011 21.53 | Autor: - hk - | 2178× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 4

Dne 27.10.2011 podepsal prezident ČR návrh zákona o dávkách pro zdravotně postižené občany, který byl v průběhu roku vášnivě diskutován a několikrát měněn. Nejdůležitější změny dané tímto právním předpisem, které budou platit od 1.1.2012 si můžete přečíst v tiskové zprávě MPSV.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11653/tz_311011a.pdf

Zákon zatím nevyšel ve sbírce zákonů, ale je k dispozici znění, které prošlo senátem (jen tam semtam nesouhlasí číslování a formátování).

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=61436


Z prvního čtení - co se mění pro mě, rodiče dítěte se středně těžkým mentálním postižením, s 2. stupněm PnP a ZTP/P.

- Místo příspěvku na benzín (dosud 7 920 Kč ročně) budeme dostávat příspěvek na mobilitu - 400 Kč měsíčne, a to za podmínky, že nám uznají, že se pravidelně přepravujeme a že . Snad se školka počítá... Každopádně si asi budeme muset hned v lednu požádat, protože žádné přechodné ustanovení, které by to řešilo jinak, jsem nenašla.

- Příspěvek na auto už nedostaneme, protože do budoucna bude jen pro osobu, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (IQ 21 – 34). A i kdyby, nedej bože, jsme podmínku těžké mentální retardace splňovali, tak bychom do toho stejně nešli, protože se změnily podmínky - na auto sice můžete dostat až 200 tisíc, ale auto budete muset mít ve vlastnictví 10 let, místo současných 5, jinak budete muset příspěvek vrátit. Totéž, když Vám auto ukradnou. Ojeté auto 10 let nevydrží a ani u nového si tím tedy nejsem jistá... Každopádně za případné havarijní pojištění za ty roky zaplatíte víc, než je příspěvek...

- Žádný jiný příspěvk už nedostaneme, protože podle přílohy zákona.
II. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)
duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky
Takže žádný příspěvek na počítač, speciální klávesnici, myš, komunikátor... Jednou jsi mentálně retardovaný, tak si nevyskakuj...

- Jak to bude se ZTP resp. ZTP/P netuším. Podle zákona: Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Jestliže byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již posouzen pro účely příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, vychází krajská pobočka Úřadu práce při rozhodování o příspěvku na mobilitu z tohoto posudku. V ostatních případech požádá krajská pobočka Úřadu práce okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Bartoloměj byl posuzován loni, oblast mobility a orientace se v posudku pokud vím neobjevuje, resp. posudkový lékař tvrdí, že syn nemá s pohybem problém a ve známém prostředí se orientuje. Dojde k novému posouzení podle nových pravidel? Nebo nám Úřad práce automaticky přiklepne ZTP, když má Bárt 2. stupeň PnP?  Vzhledem  k tomu, že nám platnost ZTP/P končí v březnu, kdy budou úřady ze všech změn v chaosu největším, tak asi b) je správně, že?

A tak mě v téhle souvislosti nejvíc pobavil § 4 - Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem

Je-li oprávněnou osobou dítě, je orgán příslušný k rozhodování o dávkách povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.
Komentáře:

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: